ADIM ADIM İNGİLİZCE INTERACTIVE AUDIO & VIDEO LESSONS / MODULE 1 ÜCRETSİZ DERSLER
Ders 23 Something/Nothing/Anything


“Nothing” ile oluşturulan olumsuz cümle yapılarında olumsuzluk eki “not” kullanılmaz. “Anything” isenot” olumsuzluk ekiyle beraber kullanılır.

Conversation


something (samting)

bir şey


nothing (nating)

hiçbir şey


anything (eniting)

hiçbir şey, her hangi bir şey

Conversation


I understand something.

Ben bir şey anlarım.


I understand nothing.

Ben hiçbir şey anlamam.


I don’t understand anything.

Ben hiçbir şey anlamam.

Conversation


I learn something.

Ben bir şey öğrenirim.


I learn nothing.

Ben hiçbir şey öğrenmem.


I don’t learn anything.

Ben hiçbir şey öğrenmem.

Conversation


I speak something with you.

Ben seninle bir şey konuşurum.


I speak nothing with you.

Ben seninle hiçbir şey konuşmam.


I don’t speak anything with you.

Ben seninle hiçbir şey konuşmam.

Conversation


We speak but you don’t speak anything.

Biz konuşuruz ama siz hiçbir şey konuşmazsınız.


I learn something but she learns nothing.

Ben bir şey öğrenirim ama o hiçbir şey öğrenmez.


We understand something but they don’t understand anything.

Biz bir şey anlarız ama onlar hiçbir şey anlamazlar.

Conversation


What do you learn from me?

Sen benden ne öğrenirsin?


I learn something from you.

Ben senden bir şey öğrenirim.


I learn nothing from you.

Ben senden hiçbir şey öğrenmem.


I don’t learn anything from you.

Ben senden hiçbir şey öğrenmem.

Conversation


Do you learn something?

Sen bir şey öğrenir misin?


No, I learn nothing.

Hayır, ben hiçbir şey öğrenmem.


No, I don’t learn anything.

Hayır, ben hiçbir şey öğrenmem.

Conversation


Do you understand something?

Sen bir şey anlar mısın?


Yes, I understand something.

Evet, ben bir şey anlarım.


No, I understand nothing.

Hayır, ben hiçbir şey anlamam.


No, I don’t understand anything.

Hayır, ben hiçbir şey anlamam.

Dünyanın En Hızlı ve Etkili Dil Öğreten Seti!!! 

Satın Almak İçin Resme Tıklayınız