ADIM ADIM İNGİLİZCE INTERACTIVE AUDIO & VIDEO LESSONS / MODULE 1 ÜCRETSİZ DERSLER
Ders 32 To TeachWho?

Teach

Kim?

Öğretmek

I

You

He, she, it

We

You

They

teach

teach

teaches 

teach

teach

teach

Ben

Sen

O

Biz

Siz

Onlar

öğretirim

öğretirsin

öğretir

öğretiriz

öğretirsiniz

öğretirler


Conversation


I teach you.

Ben sana öğretirim.


You teach me.

Sen bana öğretirsin.


We teach them.

Biz onlara öğretiriz.


I teach you Turkish.

Ben sana Türkçe öğretirim.


They teach us English.

Onlar bize İngilizce öğretirler.


She teaches you German.

O sana Almanca öğretir.

Conversation


He teaches her English.

O ona İngilizce öğretir.


I teach them Turkish in the school.

Ben onlara okulda Türkçe öğretirim.


Where do you teach us English?

Sen bize nerede İngilizce öğretirsin?


I teach you English everywhere.

Ben size her yerde İngilizce öğretirim.

Conversation


How do you teach us English?

Sen bize nasıl İngilizce öğretirsin?


I teach you English very well.

Ben size çok iyi İngilizce öğretirim.


We don’t teach you anything.

Biz size hiçbir şey öğretmeyiz.


You teach me something.

Sen bana bir şey öğretirsin.


He teaches me nothing.

O bana hiçbir şey öğretmez.

Conversation


I teach English in Turkey.

Ben Türkiye’de İngilizce öğretirim.


He teaches German in France.

O Fransa’da Almanca öğretir.


We teach French in Turkey.

Biz Türkiye’de Fransızca öğretiriz.


Mark teaches English everywhere.

Mark her yerde İngilizce öğretir.

Conversation


How do you teach?

Sen nasıl öğretirsin?


I teach very well.

Ben çok iyi öğretirim.


How does he teach us?

O bize nasıl öğretir?


He teaches you very well.

O size çok iyi öğretir.


What does he teach us?

O bize ne öğretir?


He teaches us German.

O bize Almanca öğretir.


Where does he teach us German?

O bize nerede Almanca öğretir?


He teaches you German in Germany.

O size Almanya’da Almanca öğretir.