ONLINE İNGİLİZCE KURSU / SEVİYE 1
Ders 1 Present Simple Tense


Video Lesson
WhoYes

No

do

don’t


does

doesn’t

I

You

He

She

It

We

You

They

do not

don’t


does not

doesn’tspeak


1. Şimdi yeni kelimeler öğrenerek dersimize başlayalım. İngilizce çok kolay bir dildir ve biz ilk dersimizde en önemli kelimeleri öğrenerek hızla İngilizce öğrenmeye başlayacağız. Şimdi kelimelerimize bir bakalım ve onları hemen öğrenelim.

Conversation


Who

Kim


I

Ben


You

Sen


He

O (erkek)


She

O (dişi)


It

O (cansız ve hayvan)


We

Biz


You

Siz


They

Onlar


Speak

Konuşmak


Do

Yapmak

Geniş zaman genel olarak yaptığımız ya da alışkanlık haline gelen eylemlerimizi anlatırken kullandığımız zamandır.

İngilizce geniş zamanda cümle yapmak çok kolaydır. Fiil sadece He/She/It 3. Tekil şahısta de “s” takısı alır. Aynı zamanda “who” kim sorusu 3. Tekil şahısı belirttiği için “s” takısı alır.

Conversation


Who speaks?

Kim konuşur?


I speak.

Ben konuşurum.


Who speaks?

Kim konuşur?


You speak.

Sen konuşursun.


Who speaks?

Kim konuşur?


He speaks.

O konuşur.


Who speaks?

Kim konuşur?


She speaks.

O konuşur.


Who speaks?

Kim konuşur?


It speaks.

O konuşur.


Who speaks?

Kim konuşur?


We speak.

Biz konuşuruz.


Who speaks?

Kim konuşur?


You speak.

Siz konuşursunuz.


Who speaks?

Kim konuşur?


They Speak.

Onlar konuşurlar.

İngilizce geniş zamanda soru yaparken “do” ya da He/She/It’de “does” yapmak anlamına gelen fiil cümlenin başına getirildiğinde soru yapılmış olunur. Burada dikkat etmeniz gereken nokta geniş zamanda “Does” ile başlayan soru cümlelerinde “s” takısı “do” fiiline getirildiği için “speak” fiilindeki “s” takısı kaldırılır.

Conversation


I speak.

Ben konuşurum.


Do I speak?

Ben konuşur muyum?


You speak.

Sen konuşursun.


Do you speak?

Sen konuşur musun?


He speaks.

O konuşur.


Does he speak?

O konuşur mu?


She speaks.

O konuşur.


Does she speak?

O konuşur mu?


It speaks.

O konuşur.


Does it speak?

O konuşur mu?


We speak.

Biz konuşuruz.


Do we speak?

Biz konuşur muyuz?


You speak.

Siz konuşursunuz.


Do you speak?

Siz konuşur musunuz?


They speak.

Onlar konuşurlar.


Do they speak?

Onlar konuşurlar mı?

Geniş zamanda olumsuz cümle yapmak istediğinizde “not” olumsuzluk sözcüğünü ve “do” yapmak sözcüğünü beraber kullanırız. Burada aklınızda tutmanız gereken “do not” ve “does not” olarak konuşabileceğiniz gibi “don’t” ve “doesn’t” olarak da kısaltabilirsiniz. “who/He/She/It ve 3. Tekil şahıslarda “does/doesn’t” kullanılır.

Kelimesi kelimesine Türkçeye çevirisi ben konuşmak yapmamak olur ama gerçek anlamda Türkçe karşılığı ise “Ben konuşmam”dır.

Conversation


I speak.

Ben konuşurum.


I do not speak.

Ben konuşmam.


You do not speak.

Sen konuşmazsın.


He speaks.

O konuşur.


He does not speak.

O konuşmaz.


She speaks.

O konuşur.


She does not speak.

O konuşmaz.


It speaks.

O konuşur.


It does not speak.

O konuşmaz.


We speak.

Biz konuşuruz.


We do not speak.

Biz konuşmayız.


You speak.

Sen konuşursun.


You do not speak.

Siz konuşmazsınız.


They speak.

Onlar konuşurlar.


They do not speak.

Onlar konuşmazlar.